Bestuur

Voorzitter:  C.Baanstra, Breewijd 22, Sneek.

Secretaresse: M. Kat, Rietschar 37, Sneek.

Penningmeester L. Kooistra, Seine 6, Sneek.

Ledenadministratie L. Kooistra, Seine 6, Sneek

.
Algemeen lid: J.R. Fokkens, Tinkelenbergstrjitte 7, Sibrandabuorren

Coördinator nazorg: Thomas de Jong, Penningkruid 3, 8607 DG, Sneek ☎ 06-50214138

Coördinatie nestkastenproject: Bauke Tijmstra, Corneliusstraat 17, 8602 VA, Sneek
                                                 ☎ 06-38310637, e-mail adres: bauke307@gmail.com

                                                  L. Kooistra, Seine 6, Sneek

e-mail adres: vogelwachtsneek@ziggo.nl

Informatie over het blad Uit Vogelen

 

 

Terug naar boven                                                Volg de Vogelwacht ook op facebook