Broedparen Scholekster

Resultaen broedparen van de Scholeksters in Sneek

1 broedpaar op dak flat groene Wier. met jongen,

                      1 jong groot geworden

1          ,,        op hotel Rasterhoffpark. jongen

1          ,,        op dak 2de  flat  W Tjaardastraat jongen                           

1          ,,        op dak pand naast Urker vishal. jongen

1          ,,        omgeving oliehandel Houkesloot. 2 jongen

1          ,,        op garage boxen Dekemalaan . 2 jongen

1          ,,        op dak Friso bouwbedrijf . jongen

1          ,,        op dak Parkflat Dekemalaan . 3 jongen

1          ,,        op flat venster Oppenhuizerweg . jongen

1          ,,        op dak school Vuurvlinder. 3 jongen

1          ,,        op dak woongroep Janco Douwemastr . jongen

2       paren    op dak Antonius ziekenhuis. jongen

1       paartje  op dak bijzonder onderwijs achter ziekenhuis jongen

1         ,,         op dak bedrijf Gawa, naast garage Pheifer  jongen

1         ,,         op dak school Bogerman College.  jongen

1         ,,         op gele Furmerusflat  jongen

1         ,,         op 2de flat vanaf spoor W Tjaardastraat jongen

1         ,,         op dak bedrijf reflex lijnen Hemmen  jongen

1         ,,         op dak drukkerij voormalig Menno? Hemmen jongen

                      op 23/5 1 vrij groot jong gezien op de grond van gebouw daar.

1        paartje   op dak Crematorium, Rondweg noord. jongen

          op 22 Juni daar op het terrein het paartje met 2 grote vliegvlugge

          jongen waargenomen

1        paartje op dak bedrijf Landustrie Houkesloot  jongen

1        paartje op dak van bedrijf de Blauw of bouwbedrijf Friso jongen.

1        paartje met jongen op de grond van Willem Santemastraat

          broedlokatie onbekend

1        paartje op dak met jongen bedrijf Sixma Ges                                                           

1        paartje op dak  Filiaal Poiesz duinterpen. verder geen gegevens.    

1            ,,      op dak   Frittemahof                          ,,           ,,

1            ,,      flat Loengasterleane                         ,,           ,,

1            ,,      op de grond bij verpleeghuis de Ielannen (3 eieren)

1            ,,      op tennishal Naomi

1            ,,      bij bedrijf Blom -Hemmen

1            ,,      op dak bedrijf Hamilton Bright Hemmen

1            ,,      op dak voormalig king fabriek Tonnema

1            ,,      Ergens op terrein van groencentrum Donker.

Mogelijk nog broedend

1 paar op of nabij pand drukkerij de Vries Houkesloot.

1 paar op pand (lege) garage de Vries –Renault  Houkesloot

 

Verloop broedcyclus.

De conclusie is na ook van diverse waarnemingen van andere leden van de vogelwacht, dat er zeer weinig jongen groot worden, door predatie van eksters, kraaien, en later op de grond door katten en het verkeer enz.

Het broeden op zich geeft weinig problemen, maar als er eenmaal jongen zijn komen de problemen, het voedselaanbod is volgens mij het probleem niet, zag de ouders vaak vliegen met voedsel in de bek, het probleem begint als ze al wat groter zijn, door zoals gezegd predatie , en hoe komen ze (ongedeerd) op de grond, bv vanaf 20 meter hoogte, maar dan worden de gevaren alleen maar groter, zoals bijvoorbeeld het paartje met 2 jongen op dak flat Worp Tjaardastraat, 1 jong overleefde de val niet, het andere jong liep op de drukke W Tjaardastraat , zodat alle auto,s moesten stoppen ed, die heeft het ook niet overleefd, dit paartje heeft twee keer jongen gehad op deze flat en allebei zonder dat er jong groot geworden is helaas, en zo zal het op meerdere plaatsen zijn  gegaan ben ik bang.

Op 1 Juni zag ik 7 scholeksters bij elkaar foeragerend  op Schuttersveld , waren geen jongen bij, op 22 Juni waren het er 16, en lastig om te zien of er ook jongen bij waren, op 27 Juni waren het er ongeveer 30, en 10 kieviten, op 29 juni waren het er 35, op 6 juli waren het 51 !, met wel een paar bedelende jongen erbij,  en altijd op het middenterrein van de atletiekbaan, het is sowieso apart dat ze daar genoeg voedsel kunnen vinden, vooral emelten denk ik,  deze sportvelden zijn zo goed gedraineerd, dat als er bv 100 mm regen valt is het nog wel bespeelbaar, vorig jaar er zaten er ook wel 50 grutto,s te foerageren, een veeg teken dat er in de weilanden rondom te weinig voedsel te vinden is waarschijnlijk.

Uit ondervinding weet ik dat er soms nog wat vreemd aan de hand is met het uitkomen van de eieren (op het land , en dan altijd 1 ei ))van scholeksters en wel dat sommige eieren niet uit (kunnen) komen omdat de vleugel van het jong in het ei over de eitand ligt zodat het jong niet de kans krijgt het ei open te breken , ik heb menig ei open gebroken om het jong te redden, en ook wel met succes, alleen het probleem is vaak dan dat de ouders het nest al hadden verlaten met alle gevolgen van dien, hoe het hier in de stad ( op de daken) afspeelt  zou ik niet weten.

 

Resumerend denk ik dat er veel meer broedparen in Sneek voorkomen dan er opgespoord zijn, mede ook gelet op het feit dat lang niet alle wijken/gebieden, industrieterreinen  voldoende goed zijn geïnventariseerd , dan zal er een beter georganiseerd onderzoek moeten plaatsvinden in een volgend seizoen.

Jappie Boersma,
Broedzorg coördinator

jappieboersma@tiscali.nl  of vogelwachtsneek@ziggo.nl

 

Terug naar boven