Eerste kievitsei van de vogelwacht 2020

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek 2020


Op 14 maart 2020 is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Sneek gevonden door Wibo Twijnstra.

Op 18 maart 2020 heeft Thomas Spijker de Tinnenljip overhandigt aan Wibo Twijnstra.