Eerste kievitsei van de vogelwacht 2021

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek e.o. 2021

Vanochtend op 14 maart 2021 is in Goënga op het maïsveld achter het kaatsveld het eerste ljipaai van Vogelwacht Sneek e.o. gevonden door Thomas de Jong.

Vanaf nu gaan we beginnen met de nazorg. Iedereen een fijne nazorgtijd.