Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek e.o. 2022

Vanmiddag op 17 maart 2022 is het eerste ljipaai van Vogelwacht Sneek e.o. gevonden door Ype van der Werf.

Vanaf nu gaan we beginnen met de nazorg. Iedereen een fijne nazorgtijd.