Films

De heer Spoelman uit Ysbrechtum maakt de nestkasten voor de vogelwacht.
Hoe deze gemaakt worden, ziet in in onderstaande film

Op 1 augustus 2015  zijn enkele leden van de vogelwacht naar
een kunstmatig aangelegd eilandje geweest bij de Grote Potten te Sneek
Hier broeden Visdiefjes

Excursie naar de eendenkooi Offingawier en aansluitend bezoekje aan de Houkemar 17 mei 2014

Excursie naar het Skrok, Skrins en bezoek aan boer Nijdam 

 

Plaatsen eenden korven in Sneek

 

 Excursie Jan Durkspolder Earnewald

 

Film Houkemar Sneek

 

Film nazorg Rondweg Noord

 

 

Volg de Vogelwacht ook op facebook