Friese Vrijwilligersdag Natuur Ontmoeten

UITNODIGING Friese Vrijwilligersdag Natuur Ontmoeten – leren – inspireren

Zaterdag 7 september 2019 De buitenplaats, Koaidyk 6, 9264 TP Earnewald Toegang gratis, aanmelden – voor 1 september – verplicht

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vast staat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als hier. Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.
Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland, van aankomende vrijwilliger tot professional, organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) de Friese Vrijwilligersdag Natuur. Dit doen we op verzoek van de provincie en met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea.
Het programma bevat lezingen, workshops, excursies en een informatiemarkt. Deelname (inclusief koffie/thee en lunch) is gratis, maar aanmelden is verplicht. Voor de workshops en excursies geldt een beperkt aantal deelnemers; hiervoor kunt u zich inschrijven bij uw aanmelding. De hele dag door is er alle gelegenheid om lezingen te volgen of de stands te bezoeken en met elkaar in persoonlijk contact te komen.
Namens alle betrokken organisaties: graag tot ziens op 7 september!
Kom ook! Wij kijken naar je uit!

Voor programma en aanmelden: www.sovon.nl/friese-natuurdag

Zie ook onderstaand document:

Friese-vrijwilligerdaguitnodiging.pdf