Gierzwaluwen project

Gierzwaluwen seizoen 2017

Dit jaar was de aankomst van de eerste GZ op 4 mei.

Beide GZ hebben ring om  het rechterpootje. Daarmee ga ik ervan uit dat dit hetzelfde koppeltje is van vorig jaar.

Het eerste eitje wordt gelegd op 17 mei.  2 dagen later dan vorig jaar.  Van een echt nest is dan nog geen sprake. Dat nest wordt gaandeweg opgebouwd.  Bijna 2 dagen lang ligt er een eitje buiten het nest. Het lijkt alsof ze willen afstoten want er is geen interesse om het eitje in het nest te rollen. Uiteindelijk komt het toch in het nest.  Er worden 3 eitjes gelegd. Nestmateriaal wordt nu regelmatig aangevoerd.

Het eerste eitje komt uiit op 7 juni, precies op dezelfde datum als in 2016.  Alle 3 eieren komen uit.  Een eitje kan dus best een dag buiten het nest in hoekje liggen. Dat het taaie beestjes zijn wisten we al wel.  8 en 9 juni komen ook de andere 2 uit. De jongen groeien snel en ook nu worden de ouders belaagd als ze met hun bolletje insecten binnenkomen.

Het gaat er echt heftig aan toe. Soms ligt de ouder op de rug en de jongen erbovenop vechtend om het eten.

Op 8 juli heeft Johannes Fokkens de jongen geringd, tezamen met 2 jongen aan de Johan de Wittstraat. Ook is van het mannetje het ringetje naar het linker pootje omgezet, zodat ik volgend jaar kan zien wie bijvoorbeeld als eerste binnenkomt.

Op maandag 10 juli kwam ik erachter dat een van de kasten die ik bij ons in de straat had geplaatst bezet is. We hebben dezelfde avond de GZ in de kast gevangen en de vogel geringd. Het was niet te constateren of het een mannetje of vrouwtje is, daarvoor was de GZ te jong.  Bij de rondgangen in de buurt blijkt dat de andere kasten  niet bezet zijn. Bij de kolonie achter de Mansel/Jellen/Klam zijn er echter meerdere nestplekken bijgekomen.  (zie waarneming.nl) Boven de buurt zitten ook veel meer GZ dan vorige jaren. Ik heb er op bepaald ogenblik meer dan 30 geteld. Het is dan ook mooi te constateren dat het goed gaat met de GZ  bij ons in de buurt.

Bij de rondgang kwamen Johannes en ik nog een nest tegen van huiszwaluwen, helaas was deze door de schoonmaker vernield, ondanks toezegging  dat het nest ongemoeid zou worden gelaten.  De bewoners willen echter wel een GZ nestkast ervoor in de plaats. We hebben gelukkig nog wel een ander nest huiszwaluw in die straat gevonden en met de bewoner gesproken. Hij vond het leuk dat het nest er was. Bij het schilderen was er keurig omheen gewerkt. Top!

De eerste 2 jongen zijn op 18 juli uitgevlogen, het derde op 19 juli..Ook voor dit jaar kan ik weer zeggen dat het een top seizoen is geweest.  De snelle giervluchten met steeds meer GZ is een lust voor het oog.

13 juli . Er zit nog een enkele GZ in de lucht. Het is daarna enkele dag stil gebleven, tot op 16 er opeens er weer 5 waren, de volgende ochtend telde ik er plots weer 30.  Op dit moment vliegen er nog enkele rond. Zodra de jongen daarvan zijn uitgevlogen is het stil in de buurt en wachten we weer tot volgend jaar.

In totaal zijn er in 2017 5 juveniels gevangen  en geringd. 2 adults zijn terug gevangen.

Het gewicht van de jongen is dit jaar hoger dan vorig jaar, wellicht was er meer aanbod van voedsel.  Ook nu waren de jongen zwaarder dan de adults,  mede doordat het voeren meer energie neemt. Ze zorgen dus goed voor de jongen.

De gemeten vleugellengte:     ouders:  175-182mm, jongen 137-160mm.
De gemeten staartlengte:        ouders:    79-80 mm,  jongen  55-68mm.
Op dit moment is er belangtelling voor het plaatsen van nog 6 nestkasten.

Louis Stockmann

Terug naar boven    Volg de Vogelwacht ook op facebook