Gratis zaad voor de boer

Gratis zaad (kruiden- en bloemenrijk mengsel) voor de boerFriese melkveehouders hebben een briefkaart met een uitdaging van Grutsk op ús Greidefûgels in de brievenbus ontvangen. Een uitdaging om ergens op land 1 hectare grasland in te zaaien of door te zaaien met een kruiden- en bloemenrijk mengsel.

Via onderstaande pagina kan het mengsel besteld worden.

https://grutskopusgreidefugels.nl/zaaien/