In de bres voor greidefugels

De skries die zijn eigen naam roept, de eerste ljippen die “oer de wjuk” gaan oftewel het ultieme voorjaarsgevoel! Is er een lente denkbaar zonder de liederen van deze prachtige vogels? Wij, als vogelbeschermingswacht Sneek e.o. vinden van niet en willen er alles aan doen om de dalende weidevogel populatie een halt toe te roepen. U toch ook?

Steun daarom onze actie door een donatie over te maken op rekeningnummer NL28INGB0003901438 onder vermelding van “greidefugel”

 

Net als in vele andere gebieden, hebben de boerenlandvogels het ook bij ons ontzettend moeilijk. Om deze vogels een steuntje in de rug te geven, willen wij met deze actie een bedrag bij elkaar zien te krijgen van 5000 euro. Met dit geld kunnen wij de boeren ondersteunen met het aanbieden van plas-dras pompen en kruidenrijke grasmengsels. Behalve dat dit een positief effect zal hebben voor de weidevogels, draagt dit bij aan de bevordering van het landschap en de algehele biodiversiteit (vlinders, insecten etc.).

 

Volgend jaar viert de vogelbeschermingswacht Sneek e.o. zijn 75-jarig jubileum! Met de opbrengst van deze actie willen wij in dit heugelijke jaar een start maken met het creëren van de juiste leefomgeving voor deze vogels. Wij gaan er van uit dat er tijdens het volgende jubileum wel weer genoten kan worden van een verbeterde weidevogelstand, waar ook een nieuwe generatie profijt van heeft.