inspiratiemiddag over boerenlandvogels

Inspiratiemiddag over boerenlandvogels (6 ferbruari 2020)

Vogelaars welkom tijdens inspiratiemiddag over boerenlandvogels

Op 6 februari is er een middag vol inspiratie over boerenlandvogels. De bijeenkomst in Alkmaar is bedoeld voor Noord-Hollandse vogelaars, weidevogelvrijwilligers, boeren, beleidsmakers, wildbeheerders en natuurbeheerders. Kortom iedereen die regelmatig met weidevogels en andere vogels op het platteland te maken heeft.

Landschap Noord-Holland organiseert deze inspiratiemiddag en Margreet Reijntjes is dagvoorzitter. Er is een grote rol weggelegd voor Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur. Hij timmert de laatste tijd extra aan de weg met de net opgerichte Boerenraad. Er gebeurt veel in de boerenwereld op dit moment. Hoe ziet hij de toekomst van boeren en de natuur in Nederland?

Na een centrale start zijn er workshops over rode regenwormen als belangrijke voedselbron voor weidevogels, insecten op speciaal voor vogels aangelegde akkers, het weidevogelbeheer in West-Friesland, de trek en overwinteringsgebieden van grutto, scholekster en tureluur, hoe faunabeheer werkt met ontheffingen en in praktijk, het werven van nieuwe vrijwilligers en de effectiviteit van greppel plas-dras. Er is verder nog een korte film en er is veel gelegenheid kennis uit te wisselen.

De middag in Theater De Vest is gratis. Aanmelden is wel verplicht. Dat kan via deze link: www.landschapnoordholland.nl/inspiratiemiddag

//////////////////////////////////////////

Bel Johan Stuart voor nadere informatie, 06-53129644.