Nazorg

Zodra het eierzoek seizoen is afgelopen breekt er een drukke tijd aan voor de 51 nazorgers van de vogelwacht. Het nazorggebied van de Vogelwacht Sneek is 823,5 hectare groot. Dit is onderverdeeld in:744 ha grasland, 73,5 ha maïsland en 6 ha akkerland

Het nazorggebied is verdeeld in 18 rayons, ieder rayon heeft een eigen coördinator. Deze draagt zorg voor de contacten met de landeigenaar. Na elk bezoek aan het rayon moeten de gegevens worden ingevoerd in het registratiesysteem van de BFVW http://www.bfvwregistraasje.frl. 
De registratie kan via de computer worden gedaan of via de Vogelwachtapp.

Via de knop Nazorggegevens vindt u enige informatie over de nazorg in 2017.  En via de knop Kaart kunt u het nazorggebied bekijken.

1e Kievitsei Vogelwacht

 

 

Terug naar boven                                   Volg de Vogelwacht ook op facebook