Nazorggegevens 2017

Hierbij de nazorggegevens van het jaar 2017.
Evenals het voorgaande jaar, mochten er in 2017 ook geen eieren worden geraapt.
Wel mocht er worden gezocht om het eerste ei van Friesland en de gemeentes.
In onze eigen vogelwacht is ook nog gezocht om het 1e kievitsei, zodat de Tinnen Ljip kon worden uitgereikt.
Het 1e kievitsei van Friesland werd gevonden op 10 maart in de gemeente Weststellingwerf, vlak daarna werd op dezelfde dag ook het 1e kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân gevonden. Als in een gemeente het 1e kievitsei was gevonden mocht er in de desbetreffende gemeente niet meer verder worden gezocht.
Wel is er nog gezocht om het 1e kievitsei binnen onze vogelwacht. Op 14 maart, was Marcus Bootsma de gelukkige vinder en hij ontving hiervoor de Tinnen Ljip
Binnen onze vogelwacht zijn maar een paar rayons waar nog redelijk wat weidevogels hebben gebroed afgelopen jaar. 1 rayon sprong er duidelijk uit, Duinterpen, daar werden 13 nesten van de kievit, 8 nesten van de Tureluur en 5 nesten van de Grutto gevonden.
Van de uitgekomen kuikens in ons wachtgebied, is maar weinig groot geworden als we naar de alarm tellingen kijken.
Dit is ook het algemene beeld dat ook ander wachten schetsten. De predatie druk is enorm groot en we hopen dat daar eindelijk eens iets wordt aan gedaan.


Uitgekomen nesten      2013     2014      2015      2016       2017
    
Scholekster                        24          25           29         4          6
Grutto                                 17         19            18          0         6
Kievit                                   69         87           113        21        42       
Tureluur                               9           4             10         1          13

 

Terug naar boven                             Volg de Vogelwacht ook op facebook