Nestkasten Project Zuidersportpark

Nestkasten Project Zuidersportpark

Vanaf 2015 zijn ONS en de Vogelbeschermingswacht Sneek en omstreken (hierna te noemen vogelwacht) in gesprek over het nestkastenproject op het Zuidersportpark te Sneek.
Marcel Frankena en Chris Baanstra / Ype v.d. Werf hebben diverse keren overleg gevoerd over hoeveel en wat voor nestkastjes er moesten komen.
Gaandeweg de ontwikkelingen werd het steeds duidelijker dat dit project door beide “clubs” enthousiast en breed gedragen werd.

De vogelhuisjes zijn door dhr. J. Spoelman van de vogelwacht gemaakt, de vogelwacht heeft de hokjes vervolgens (kosteloos) ter beschikking gesteld.
Marcel heeft een soortgelijk project bij een Leeuwarder voetbalclub gerealiseerd en heeft de adoptie ook los van de opgave van de kinderen getrokken zodat iedereen van ONS ook mee kan doen.
Met iedereen worden de spelers/speelsters van de D-, E- en F-pupillen bedoeld.
Zaterdag 13 februari zijn de nestkatjes geschilderd, de opkomst was boven verwachting waardoor er in 2 groepen geschilderd diende te worden.

De kinderen hebben hiervoor de hokjes netjes geschuurd, waardoor de scherpe kanten er af gehaald werden en de splinters in de vliegopening verdwenen.
De kinderen, ouders en begeleiders hebben een hele leuke ochtend gehad met het schilderen van de hokjes.
Zaterdag 20 februari zijn de nestkastjes opgehangen, nadat ze eerst nauwkeurig uitgezet waren op het sportcomplex.
De kinderen en hun ouders hebben hun hoogtevrees overwonnen en hebben een twintigtal hokjes opgehangen.
Elk jaar zullen wij met de kinderen de hokjes schoonmaken, controleren en onderhouden.
De resultaten zullen kenbaar gemaakt worden.

Een enthousiaste iemand van de organisatie had inmiddels al een hokje in veiligheid gebracht, om alvast de RVS plaatjes op te meten welke rondom de vliegopening geplaatst kunnen worden.
De opening voor een pimpelmees is 25 mm, koolmees is 28 mm, gekraagde roodstaart 50 mm. (Na de reden van de 50 mm verteld te hebben,  waren Jan Sjoerd en Pascal enthousiast en wilden graag de beide hokjes hiervan adopteren.)
Om 12:30 waren alle hokjes opgehangen met als eyecatcher de ” Reade wikel” bak welke voor Marcel bestemd was. Daarna hebben wij op uitnodiging van Marcel nog even iets lekkers genuttigd in de kantine waarna een ieder huiswaarts is gegaan.
De foto’s die gemaakt zijn op deze dag staan in album Nestkastenproject Zuiderpark
De resultaten van de  legsels e.d. worden aan de opgegeven kinderen en de mensen die een hokje geadopteerd hebben doorgegeven.
Bij voldoende animo zal er eind 2016 in de kantine verslag / presentatie van de resultaten gedaan worden.
Hierbij willen wij de kinderen en ouders bedanken voor hun inzet en humor tijdens deze 2 klusochtenden.
Wij hebben dit met veel plezier gedaan en hopen dat de kinderen en ouders eveneens enthousiast blijven / worden   van de mooie natuur langs onze velden.

 Marcel, Ype en Chris

 

Terug naar boven                                                Volg de Vogelwacht ook op facebook