Poes in de mand

HELP DE
KUIKENS VAN WEIDEVOGELS

Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roepen verschillende natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân kattenbezitters op hun huisdier ’s nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat veel weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren. De Bond van Friese Vogelwachten is de trekker van de bewustwordingscampagne.

Voor meer informatie zie ook:

https://www.poesindemand.nl/