Reewildtelling 2022

Op vrijdag 1 april namiddag en zaterdag 2 april vroege ochtend en namiddag, totaal dus drie keer, vindt de jaarlijkse reewild telling plaats in de provincie Friesland.

Dit gebeurt op verzoek van de FBE ( Faunabeheereenheid Friesland) door de plaatselijke reewildjager(s) en wordt gecoördineerd door de WBE ( Wildbeheereenheid) in het betreffende gebied.

Om de telling ongestoord te kunnen uitvoeren, heeft het de voorkeur geen nazorg te doen op deze momenten.

In de verwachting u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Menno Faber- secretaris KNJV afdeling Friesland.