Regels eerste kievitsei 2018

Regels eerste kievitsei 2018

In het kort:

  • Er mag in heel Friesland worden gezocht
  • Zodra in een gemeente het 1e kievitsei is gevonden, dan gaat deze gemeente op slot. Er mag dan niet meer worden gezocht.
    Met 1 uitzondering: als in een gemeente het 1e kievitsei wordt gevonden van Friesland mag er nog worden gezocht naar een 2e kievitsei, dit geldt dan als 1e van de gemeente.
    1e ei Friesland en gemeente melden bij:
    BFVW (Henk de Jong, 06-51172174 of Inge van de Zee, 06-11402591
  • Als in de gemeente Sudwest Fryslan het 1e kievitsei is gevonden, mogen wij als Vogelwacht Sneek nog zoeken in ons eigen vogelwachtgebied, dus alle rayons, om het 1e kievitsei van de Vogelwacht Sneek. Dit ei moet worden gemeld bij één van de bestuursleden .
  • Zodra het 1e ei van de Vogelwacht is gevonden, wordt alleen nog nazorg gedaan in eigen rayon.

Bijgaand het officiële bestand van de BFVW  Regels vinden en aanbieden 1e ei 2018

Mochten er nog onduidelijkheden wezen dan graag even contact met mij opnemen:
B.Dreyer
tel: 0652523937
e-mail: vogelwachtsneek@ziggo.nl