Uit Vogelen

Uit Vogelen

Eén keer per jaar geeft de Vogelwacht het blad Uit Vogelen uit.
In dit blad kunnen de leden het jaarverslag en de notulen lezen van de afgelopen jaarvergadering.
Doet de penningmeester verslag van de financiën, verteld de coördinator nestkasten over de broedresultaten van het afgelopen jaar.

Verder een verslag van de nazorgcoördinator over het afgelopen eierzoek seizoen en de nazorg, aangevuld met cijfers en grafieken.
Diverse waarnemingen en tellingen van leden en een verslag van de roofvogel- en uilenwerkgroep.

Redactie Uit Vogelen:
B.Dreijer

 

 

Opmaak:   Bennie Dreijer
Druk:         Stichting Meo Alkmaar

Terug naar boven    Volg de Vogelwacht ook op facebook