petitie weidevogels

Geacht bestuur, beste vogelwachters,

 

Wij weten dat het voor de mensen in het veld bijzonder zuur is dat onze inspanningen voor de weidevogels deels tenietgedaan worden doordat jagers in andere Europese landen nog altijd legaal deze vogels mogen bejagen. Deze jacht is geen hoofdoorzaak van de teruggang in weidevogelpopulaties, maar levert volgens onderzoekers wel een significante negatieve bijdrage aan het overleven van de weidevogels. Zo bestaat er in Frankrijk voor de jacht op de wulp langs de kustlijn een ontheffing op het jachtverbod, precies de lijn die de wulp volgt op zijn trektochten. Kieviten en scholeksters mogen vrij bejaagd worden en snippen, grutto’s en kemphanen zijn hierbij veelvuldig slachtoffer als bijvangst. Frankrijk overweegt vanaf volgend jaar de jacht op de grutto weer open te stellen.

 

Wij vinden het onverteerbaar dat in een verenigd Europa aan de ene kant miljoenen worden uitgegeven om de weidevogels te behouden, terwijl er in andere landen gewoon op gejaagd mag worden. Gisteren is de BFVW daarom gestart met een petitie tegen de jacht op weidevogels in (Zuid)-Europa. Ik wil jullie, als vogelwachtbestuurders, vragen om de petitie te ondertekenen en de link door te sturen naar jullie eigen achterban. Alle hulp is welkom!

 

Dit is de link: https://weidevogels.petities.nl

Mocht de link niet werken dan kun je hem ook kopiëren en plakken in je zoekbalk.

 

 

Mei freonlike groetnis,

Met vriendelijke groet,

Inge van der Zee
Bond Friese VogelWachten (BFVW)

 

Bondsbureau BFVW
Labadistendyk 2
8637 VJ Wiuwert
 

T (058) 250 43 88
M 06 11 40 25 91
E i.vanderzee@bfvw.nl
W www.bfvw.nl