Startpagina

 

 

 Welkom op de website van de Vogelwacht Sneek

De Vogelwacht is opgericht op 28 maart 1946 en heeft ruim 240 leden. We houden ons bezig met de inventarisatie en bescherming van de weidevogels. Daarnaast heeft de wacht een 170-tal nestkasten in beheer die verspreid zijn in Sneek, Ysbrechtum en Offingawier.
Ook aan de vogels die in de stad leven, wordt ruimschoots aandacht geschonken. Zoals het bijvoeren van de watervogels in de winter, zorgen voor extra nestgelegenheid etc.
In Sneek worden nog volop uitbreidingsplannen gerealiseerd, bijvoorbeeld Harinxsmaland. De Vogelwacht heeft daarom ook regelmatig contact met de gemeente Súdwest Fryslân, Woningstichting De Wieren en diverse aannemers met betrekking tot de leefomgeving van de stadsvogels en vogels in de buitengebieden.

Laatste nieuws: 

Burgerwetenschappers gezocht voor Vang de Watermonsters! Lees verder >>
Basiscursus Vogelherkenning – aanmelden voor 7 juni Lees verder >>
Jubileum 75 jaar Vogelwacht Sneek e.o. Lees verder >>
Beperkte nazorg op 01/04/22 en 02/04/22 i.v.m. reewildtelling Lees verder >>
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Ype van der Werf op 17 maart 2022  Lees verder >>
Jubileum Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. Lees verder >> 
Nazorg- en jaarvergadering dinsdag 22 maart 2022 Lees verder >> 
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Thomas de Jong op 14 maart 2021 Lees verder >>
Tips m.b.t. het voeren van watervogels in de winter Lees verder >> 
De jaar/ nazorgvergadering van dinsdag 23 februari 2021 gaat niet door Lees verder >>
In de bres voor de greidefûgels. Steun onze actie!  Lees verder >> 
Gratis zaad (kruiden- en bloemenrijk mengsel) voor de boer. Lees verder >>
Kuikens in het land, poes in de mand. Lees verder >>
Aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum hat in boek útjûn oer 100 jier aaisykjen yn Fryslân. Lees verder >>
Nazorgvergadering 24 maart 2020 gaat niet door.
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Wibo Twijnstra op 14 maart 2020 Lees verder >>
Eerste kievitsei van Friesland en gemeente SWF is gevonden. Het is eerste van de Vogelwacht Sneek nog niet.
Vogelwacht Sneek helpt bij eikenprocessierupsbestrijding Lees verder >>
Jaarvergadering dinsdag 25 februari 2020, aanvang 20.00 uur Lees verder >>
Inspiratiemiddag over boerenlandvogels op 20 februari 2020 Lees verder >>
Benefietwedstrijd voor de weidevogel op 1 februari 2020 (korting voor vogelwachters) Lees verder >>
BFVW-registratiesysteem onbeschikbaar van 19 november tot en met 10 december Lees verder >>
Friese Vrijwilligersdag Natuur op zaterdag 7 september 2019 Lees verder >>
Stem op het project “Grutsk op ús Greidefûgels” en maak kans op een Ipad Lees verder >>
Vogelwacht Sneek is bezig om de greppels in weilanden vol te laten lopen met water. Lees verder >>
Broedzorger(s) Algemene Begraafplaats Sneek gezocht Lees verder >>
Riet verwijderen oeverzwaluwwand de Geeuw Lees verder >>
Nieuwsbrief BFVW – december 2018 Lees verder >>
Petitie tegen jacht op weidevogels Lees verder >> 

Terug naar boven                       Volg de Vogelwacht ook op facebook