Overslaan en ga direct naar de inhoud

Broedzorg / Nestkasten

De Vogelwacht heeft in Sneek en omstreken 192 nestkasten in beheer.

Door vrijwilligers van de Vogelwacht worden deze nestkasten jaarlijks gecontroleerd op gebreken en natuurlijk worden ook de resultaten bekeken, deze resultaten worden genoteerd en aan de broedzorg coördinator ( Bauke Tijmstra ) doorgegeven. Zodra alle resultaten binnen zijn zal de broedzorg coördinator deze invullen op het formulier broedzorg en doorsturen naar de commissie broedzorg van de BFVW.

Gegevens broedzorg 

Resultaten broedzorg 2023.

Het broedseizoen kwam voor mijn gevoel laat opgang, het voelde nog vrij frisjes aan waardoor de vogels later aan de leg gingen. Hier en daar waren er wel paar vogels begonnen met de nestbouw.

Rasterhoffpark, toezicht Y. v.d. Werf:

Totaal 46 nestkasten. Om diverse redenen zijn er dit jaar geen resultaten bekend. Voor het nieuwe seizoen zal Ype worden bijgestaan door 2 nieuwe vrijwilligers waardoor er dan weer een goede registratie zal zijn.

Algemene begraafplaats, toezicht A. Bakker en H. Koops:

Totaal 25 nestkasten, waarvan 7 bezet waren met Koolmezen, en 2 waren bezet met Pimpelmezen, helaas waren de overige nesten leeg.

ONS, toezicht C. Baanstra en G.J. ten Napel:

Totaal 19 nestkasten, met de volgende resultaten. 5 broedgevallen van Koolmezen die ook alle 5 succesvol waren, 3 broedgevallen van Pimpelmezen, ook allen succesvol, verder waren er nog 2 broedgevallen van Spreeuwen waarvan er maar 1 succesvol was en nog 1 succesvolle broedgeval van een Torenvalk.

Epemastate, toezicht C. Baanstra en M. Baanstra:

Totaal 20 nestkasten, waarvan er 11 bezet waren, 4 Koolmezen, 4 Pimpelmezen, 2 Spreeuwen en 1 Kauw, allen waren succesvol.

IJsbaan, toezicht J. Plantinga:

Totaal 10 nestkasten, waarvan er 6 bewoond waren. In totaal waren daar 18 Koolmezen en 15 Pimpelmezen groot gebracht.

 RK kerkhof, toezicht J. Plantinga:

Totaal 20 nestkasten, waarvan er 12 bezet waren. Met als resultaat dat er 42 Koolmezen en 19 Pimpelmezen uitgevlogen zijn, verder heeft er ook nog een Waterhoen met succes gebroed.

Tuincomplex Noorderhoek, toezicht J. Boersma en L. Kooistra:

Hier hangen 15 nestkasten waarvan 1 bak voor Torenvalken. Er was 1 kast met een nest maar geen vervolg, een kast met helaas dode jongen, en er waren er 3 leeg. Verder waren er 9 succesvol met jongen van Koolmezen, Pimpelmezen en Torenvalken waarvan er 4 jongen waren die ook geringd zijn.

Natuurontmoetingstuin naast AZC, toezicht J. Boersma en L. Kooistra:

Hier zijn 8 nestkasten aanwezig waarvan 2 kapot zijn en 2 leeg waren, de rest succesvol die waarschijnlijk bezet waren door Koolmezen.

Zwettehof, toezicht W. Graafsma en H. Poiesz:

Totaal 12 nestkasten, waarvan er 10 bezet waren. Er was 1 kast met een dode mus en 4 nesten  met in totaal 17 eieren.

De Hooppark, toezicht L. Kooistra en J. Boersma:

Totaal 13 nestkasten, 9 nieuw en 4 oud. Van de 9 nieuwe waren er 7 bewoond door Kool en Pimpelmezen, de 4 oude nestkasten waren voor 100 procent bewoond.

Wilhelminapark, toezicht H. Mintjes en A. Twijnstra:

Totaal 22 nestkasten, hiervan waren er 6 leeg, er was 1 nestkast weg. In een nestkast lag een dood vogeltje en in 2 nestkasten lagen in totaal 11 eieren die niet uitgekomen waren.

Locatie Ielânen, toezicht A. Heijnis en P. Heijnis:

In het broedseizoen 2023 hebben we er een rayon bij, namelijk locatie Ielânen. Bij de Ielânen zijn 2 nieuwe vrijwilligsters die indien nodig door mij hulp krijgen. Totaal 8 nestkasten waarvan 5 bezet waren met een totaal van 14 jongen, zowel Kool en Pimpelmezen.

Hout-beton nestkasten:

Afgelopen seizoen hebben we ook weer 15 houten nestkasten vervangen door hout-betonnen nestkasten. De bedoeling is dat we de komende tijd jaarlijks 15 nestkasten gaan vervangen. De broedresultaten voor deze nieuwe nestkasten stemmen ons positief vandaar dat er besloten is door te gaan met vervangen van de houten nestkasten.

Resultaten:

Als je ervan uitgaat van 4 tot 5 jongen per nestkast dan zouden er in totaal ongeveer 1000 jongen per broedseizoen groot gebracht kunnen worden. In het broedseizoen 2023 zijn er in totaal ongeveer 400 jongen groot gebracht, Rasterhoffpark niet meegerekend. Ik hoop dat het broedseizoen 2024 beter gaat worden.

Bedankt:

Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. In het afgelopen broedseizoen zijn er ook aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, te weten Peter Reijenga, Anja Twijnstra, Anneke Heijnis en Petra Heijnis. Hartelijk welkom bij de vogelbeschermingswacht Sneek e.o.

Resultaten 2022

Rasterhoffpark, toezicht Y. vd Werf

Totaal 46 nestkasten, waarvan 19 bezet waren met koolmezen, allen succesvol. Er waren 11 bezet door pimpelmezen die ook succesvol waren. In 2 nestkasten hebben kauwen gebroed met goed resultaat, ook was de valkenkast bezet door torenvalken waar sowieso 4 jongen geringd zijn. Verder was er nog een broedgeval van de grote bonte specht waarvan de resultaten onbekend zijn. I.v.m. eikenprocessie-rupsen zijn er extra kasten opgehangen.

Algemene begraafplaats, toezicht A. Bakker en H. Koops

Op de algemene begraafplaats hebben in de nestkasten 4 koolmezen, 1 pimpelmees en 2 spreeuwen succesvol gebroed.

ONS, toezicht C. Baanstra en G.J. ten Napel

Totaal 19 nestkasten waarin 3 broedgevallen van koolmezen succesvol waren. Er waren 4 succesvolle broedgevallen van pimpelmezen. Verder hebben er nog 2 spreeuwen met succes gebroed en 1 ringmus die ook succesvol was.

Epemastate, toezicht C. Baanstra en M. Baanstra

Totaal 24 nestkasten, er waren 3 broedgevallen van koolmezen, 4 broedgevallen van pimpelmezen, verder waren er broedgevallen van 3 ringmussen, 3 spreeuwen en er was een 1 broedgeval van een kauw. Alle broedgevallen waren succesvol.

IJsbaan, toezicht J. Plantinga

Totaal 10 nestkasten waarvan 7 succesvol waren. Helaas heeft er geen torenvalk gebroed, de toezichthouder heeft er een nieuwe valkenkast opgehangen die vakkundig gemaakt is door Jannes.

RK-kerkhof, toezicht J. Plantinga

Totaal 20 nestkasten, die goed bezocht zijn door kool- en pimpelmezen, verder waren er 2 kasten met spreeuwen en zoals de toezichthouder het zelf zegt, de kers op de taart, een nestkast is bezocht door boomkruipers waarbij 4 jongen groot gebracht zijn, verder was er een nieuwe korf en een melkbus geplaatst waarin 1 succesvol gebroed is. In totaal heeft de toezichthouder 54 koolmezen en 31 pimpelmezen zien uitvliegen.

Tuincomplex Noorderhoek, toezicht J. Boersma

Hier waren 12 nestkasten gecontroleerd, hierbij waren er 5 koolmezen en 3 pimpelmezen met wisselende successen, 1 legsel verlaten met maar 2 uitgevlogen jongen. Rest wel aardig verlopen met 5 tot 8 jongen, er was ook een nestkast met een ringmus waarvan de resultaat niet bekend is. Verder was er een broedende torenvalk met 4 uitgevlogen en geringde jongen. Wat de toezichthouder opviel is dat de vogels laat begonnen met broeden, de jonge torenvalken zijn pas 7 juli geringd. Er zijn daar veel mussen aanwezig, verder zijn er veel paartjes winterkoninkjes, er was zeker 6 weken lang de koekoek te horen, veel kauwen er was een specht die de peren uit de boom plukt.

Natuurontmoetingstuin naast azc, toezicht J. Boersma

Omdat deze locatie beperkt open is en helaas daar vandalisme is heeft de toezichthouder daar geen gegevens van. Dhr J. Boersma gaat er van uit dat er daar ongeveer 3 kool- of pimpelmezen in 1 van de 7 nestkasten gebroed heeft. Veel nestkasten zijn niet meer in goede staat door hakkende spechten of hangen in onbereikbaar boom of struikgewas. Er moet daar wel iets aan gedaan worden. Misschien een leuk project eventueel kunnen we jeugd van AZC vragen.

Zwettehof, toezicht W. Graafsma en H. Poiesz

Totaal 11 nestkasten, waarvan er in 9 genesteld is door kool- en pimpelmezen en mussen.

De Hooppark, toezicht L. Kooistra en J. Boersma

Totaal 12 nestkasten, waarvan in 7 gevallen kool - of pimpelmezen gebroed hebben, vermoedelijk 2 pimpelmezen en 5 koolmezen. In 2 kasten lagen in de ene nog eieren en in de andere dode jongen. Sinds 2 jaar hangen er 7 nieuwe nestkasten gemaakt van duurzame houtbeton genaamd Woodstone. Naast dat dit materiaal lang meegaat, heeft het ook een isolerende en ademde werking, dit bevorderd het klimaat in de nestkasten.

Wilhelminapark, toezicht H. Mintjes en B. Tijmstra

Totaal 22 nestkasten, waarvan 2 nesten waren van kool- of pimpelmezen beide met 6 uitgevlogen jongen. Verder waren er 5 bezet door koolmezen van 5 tot 9 jongen allen uitgevlogen, 4 pimpelmezen ook 5 tot 9 jongen en uitgevlogen. Er was 1 bezet met spreeuwen met 5 uitgevlogen jongen en tot ons eigen verbazing 1 nestkast met roodborsten waarbij 6 jongen uitgevlogen zijn. Er zat een groot nest in een kast helaas zonder resultaat en nog 1 met een niet afgemaakte nest. In totaal waren daar 85 jongen uitgevlogen.

Het was weer een fantastische seizoen met veel uitgevlogen jongen, hier en daar paar problemen met o.a. vandalisme maar ook zeker een probleem zijn de aanwezige spechten die het kastje kapot hakken. Ik wil iedere "broedzorger" bedanken voor hun inzet en ik wil met name Jannes bedanken voor zijn vakkundigheid in het maken van een nieuwe torenvalk kast voor de ijsbaan.

Met vriendelijke groet,

Bauke Tijmstra.

 

Resultaten 2021

Rasterhofpark,  toezicht Y. vd Werf en J. Canninga

Totaal 55 nestkasten, waarvan 26 bezet waren met koolmezen, jongen uitgevlogen. Waarvan 15 bezet waren met pimpelmezen, jongen uitgevlogen. Waarvan 1 bezet was met holenduiven, 1 jong. Verder was er nog een nestkast bezet met kauwen waar jongen zijn geboren en een nestkast met torenvalken waar 5 jongen geringd zijn. I.v.m de eikenprocessierups zijn er in 2021, 5 nestkasten bij gekomen en met 2020 er bij gerekend 22 nieuwe kasten die zeer succesvol blijken te zijn.

Sportcomplex ONS, toezicht C. Baanstra en G. J. ten Napel 

Totaal 19 nestkasten,  waarvan 4 bezet waren met koolmezen, allen succesvol. Er waren 4 bezet met pimpelmezen waarvan 2 broedgevallen, alle 2 broedgevallen waren succesvol. Verder was er 1 ringmus broedgeval ook succesvol,  2 broedgevallen van de spreeuw, beide succesvol en een broedgeval van de torenvalk,  ook succesvol,  verder 2 gekraagde roodstaart, broedgeval bij koolmees gerekend en 2 boomkruipers.

Epemastate, toezicht C. Baanstra

Totaal 24 nestkasten, hier waren 4 broedgevallen van koolmezen,  allen succesvol verder waren er 5 broedgevallen van pimpelmezen waarvan 4 succesvol. 3 broedgevallen van de ringmus waarvan er 2 succesvol waren. Van de spreeuw waren er 3 broedgevallen,  allen succesvol en verder nog 2 broedgevallen van boomklevers die ook allen succesvol waren. 

IJsbaan, toezicht J. Plantinga

Totaal 8 nestkasten, waarbij er 25 koolmezen en 16 pimpelmezen uitgevlogen zijn.

RK-kerkhof, toezicht J. Plantinga

Totaal 20 nestkasten, waarvan er 11 bewoond waren, met als resultaat dat er 31 koolmezen en 18 pimpelmezen uitgevlogen zijn, verder was er nog een kast waar 5 jonge spreeuwen uitgevlogen zijn. En een merel en een houtduif hebben daar ook jongen gekregen. 

Natuurontmoetingstuin, toezicht J. Boersma 

Achterzijde NO AZC, 8 nesten waar 5 kool-/pimpelmezen hebben gebroed met waarschijnlijk goed gevolg, de jongen waren er zo te zien. Waarschijnlijk 1 pimpel- en 3 koolmezen en nog een kast met een ringmus die de jongen groot gebracht heeft. Volkstuin Noorderhoek e.o, hier zijn er 20 kasten gecontroleerd waar 7 koolmezen, 3 pimpelmezen in gebroed hebben,  verder 2 winterkoninkjes in genesteld en gebroed hebben en een kast met een ringmus, waarschijnlijk zijn er in de meeste gevallen jongen uitgevlogen, in de aanwezige bak heeft een torenvalk gebroed met een gevolg 3 jongen groot gebracht en geringd.

Zwettehof, toezicht familie Poiesz

Totaal 9 kool-/pimpelmezen kasten en 1 spechtenkast, 6 kasten waar kool- en/ of pimpelmezen in gebroed hebben, 1 kast met 2 eieren, de aantal uitgevlogen jongen is onbekend. De specht heeft wel jongen groot gebracht. 

De Hooppark, toezicht L. Kooistra en J. Boersma 

Totaal 11 nestkasten, waarvan in 5 gevallen kool- of pimpelmezen gebroed hebben, met goede resultaten, vermoedelijk 1 pimpelmees en 4 koolmezen. Sinds vorig jaar hangen daar nieuwe kunststof kasten en dat blijkt een mooi resultaat op te leveren, in 4 van de 5 is er met succes gebroed. Deze kasten hebben veel voordelen, zeer weinig onderhoud, de specht komt er niet in en geen verrotte kasten meer en ook voor de toezichthouders minder werk.

Wilhelminapark, toezicht H. Mintjes en B. Tijmstra 

Totaal 17 nestkasten, waarvan 1 koolmees broedgeval met 7 eieren en allen uitgevlogen, een koolmees nest zonder resultaat, verder 3 pimpelmeesnesten waarvan 1 met 7 jongen en uitgevlogen en 2 met 8 jongen en uitgevlogen. Er was een kast bezet met een boomklever met vermoedelijk 8 jongen en uitgevlogen en nog 2 nestkasten met spreeuwen beide met 4 jongen, de rest van de kasten waren helaas leeg. Een nest van een kauw alleen zijn daar geen resultaten van bekend.

De laatste jaren schommelt het heen en weer, het ene jaar heeft betere resultaten dan het andere jaar, waaraan dat ligt, het kan klimaatverandering zijn, voedselaanbod, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. 

We kunnen alleen maar hopen op betere tijden en proberen om samen met de vrijwilligers te achterhalen waardoor de schommelingen ontstaan en dan zoeken naar een eventuele oplossing. 

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.