Overslaan en ga direct naar de inhoud

Broedzorg 2022

Rasterhoffpark, toezicht Y. vd Werf

Totaal 46 nestkasten, waarvan 19 bezet waren met koolmezen, allen succesvol. Er waren 11 bezet door pimpelmezen die ook succesvol waren. In 2 nestkasten hebben kauwen gebroed met goed resultaat, ook was de valkenkast bezet door torenvalken waar sowieso 4 jongen geringd zijn. Verder was er nog een broedgeval van de grote bonte specht waarvan de resultaten onbekend zijn. I.v.m. eikenprocessie-rupsen zijn er extra kasten opgehangen.

Algemene begraafplaats, toezicht A. Bakker en H. Koops

Op de algemene begraafplaats hebben in de nestkasten 4 koolmezen, 1 pimpelmees en 2 spreeuwen succesvol gebroed.

ONS, toezicht C. Baanstra en G.J. ten Napel

Totaal 19 nestkasten waarin 3 broedgevallen van koolmezen succesvol waren. Er waren 4 succesvolle broedgevallen van pimpelmezen. Verder hebben er nog 2 spreeuwen met succes gebroed en 1 ringmus die ook succesvol was.

Epemastate, toezicht C. Baanstra en M. Baanstra

Totaal 24 nestkasten, er waren 3 broedgevallen van koolmezen, 4 broedgevallen van pimpelmezen, verder waren er broedgevallen van 3 ringmussen, 3 spreeuwen en er was een 1 broedgeval van een kauw. Alle broedgevallen waren succesvol.

IJsbaan, toezicht J. Plantinga

Totaal 10 nestkasten waarvan 7 succesvol waren. Helaas heeft er geen torenvalk gebroed, de toezichthouder heeft er een nieuwe valkenkast opgehangen die vakkundig gemaakt is door Jannes.

RK-kerkhof, toezicht J. Plantinga

Totaal 20 nestkasten, die goed bezocht zijn door kool- en pimpelmezen, verder waren er 2 kasten met spreeuwen en zoals de toezichthouder het zelf zegt, de kers op de taart, een nestkast is bezocht door boomkruipers waarbij 4 jongen groot gebracht zijn, verder was er een nieuwe korf en een melkbus geplaatst waarin 1 succesvol gebroed is. In totaal heeft de toezichthouder 54 koolmezen en 31 pimpelmezen zien uitvliegen.

Foto's zijn gemaakt door Jelle Plantinga (rechts) en Harm Mintjes, respectievelijk jonge boomkruipers en roodborstjes.  

Tuincomplex Noorderhoek, toezicht J. Boersma

Hier waren 12 nestkasten gecontroleerd, hierbij waren er 5 koolmezen en 3 pimpelmezen met wisselende successen, 1 legsel verlaten met maar 2 uitgevlogen jongen. Rest wel aardig verlopen met 5 tot 8 jongen, er was ook een nestkast met een ringmus waarvan de resultaat niet bekend is. Verder was er een broedende torenvalk met 4 uitgevlogen en geringde jongen. Wat de toezichthouder opviel is dat de vogels laat begonnen met broeden, de jonge torenvalken zijn pas 7 juli geringd. Er zijn daar veel mussen aanwezig, verder zijn er veel paartjes winterkoninkjes, er was zeker 6 weken lang de koekoek te horen, veel kauwen er was een specht die de peren uit de boom plukt.

Natuurontmoetingstuin naast azc, toezicht J. Boersma

Omdat deze locatie beperkt open is en helaas daar vandalisme is heeft de toezichthouder daar geen gegevens van. Dhr J. Boersma gaat er van uit dat er daar ongeveer 3 kool- of pimpelmezen in 1 van de 7 nestkasten gebroed heeft. Veel nestkasten zijn niet meer in goede staat door hakkende spechten of hangen in onbereikbaar boom of struikgewas. Er moet daar wel iets aan gedaan worden. Misschien een leuk project eventueel kunnen we jeugd van AZC vragen.

Zwettehof, toezicht W. Graafsma en H. Poiesz

Totaal 11 nestkasten, waarvan er in 9 genesteld is door kool- en pimpelmezen en mussen.

De Hooppark, toezicht L. Kooistra en J. Boersma

Totaal 12 nestkasten, waarvan in 7 gevallen kool - of pimpelmezen gebroed hebben, vermoedelijk 2 pimpelmezen en 5 koolmezen. In 2 kasten lagen in de ene nog eieren en in de andere dode jongen. Sinds 2 jaar hangen er 7 nieuwe nestkasten gemaakt van duurzame houtbeton genaamd Woodstone. Naast dat dit materiaal lang meegaat, heeft het ook een isolerende en ademde werking, dit bevorderd het klimaat in de nestkasten.

Wilhelminapark, toezicht H. Mintjes en B. Tijmstra

Totaal 22 nestkasten, waarvan 2 nesten waren van kool- of pimpelmezen beide met 6 uitgevlogen jongen. Verder waren er 5 bezet door koolmezen van 5 tot 9 jongen allen uitgevlogen, 4 pimpelmezen ook 5 tot 9 jongen en uitgevlogen. Er was 1 bezet met spreeuwen met 5 uitgevlogen jongen en tot ons eigen verbazing 1 nestkast met roodborsten waarbij 6 jongen uitgevlogen zijn. Er zat een groot nest in een kast helaas zonder resultaat en nog 1 met een niet afgemaakte nest. In totaal waren daar 85 jongen uitgevlogen.

Het was weer een fantastische seizoen met veel uitgevlogen jongen, hier en daar paar problemen met o.a. vandalisme maar ook zeker een probleem zijn de aanwezige spechten die het kastje kapot hakken. Ik wil iedere "broedzorger" bedanken voor hun inzet en ik wil met name Jannes bedanken voor zijn vakkundigheid in het maken van een nieuwe torenvalk kast voor de ijsbaan.

Met vriendelijke groet,

Bauke Tijmstra.

 

Bijzondere foto delen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, mooie vogelfoto’s gemaakt en wilt u deze op onze site plaatsen? Mail dan naar vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.