Nieuws

 

Burgerwetenschappers gezocht voor Vang de Watermonsters! Lees verder >>
Basiscursus Vogelherkenning – aanmelden voor 7 juni Lees verder >>
Jubileum 75 jaar Vogelwacht Sneek e.o. Lees verder >>
Beperkte nazorg op 01/04/22 en 02/04/22 i.v.m. reewildtelling Lees verder >> 
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Ype van der Werf op 17 maart 2022  Lees verder >>
Jubileum Vogelbeschermingswacht Sneek e.o. Lees verder >> 
Nazorg- en jaarvergadering dinsdag 22 maart 2022 Lees verder >> 
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Thomas de Jong op 14 maart 2021 Lees verder >>
Tips m.b.t. het voeren van watervogels in de winter Lees verder >> 
De jaar/ nazorgvergadering van dinsdag 23 februari 2021 gaat niet door Lees verder >> 
In de bres voor de greidefûgels. Steun onze actie!  Lees verder >> 
Gratis zaad (kruiden- en bloemenrijk mengsel) voor de boer. Lees verder >>
Kuikens in het land, poes in de mand. Lees verder >>
Aaisikersklup De Ald Hij fan Dearsum hat in boek útjûn oer 100 jier aaisykjen yn Fryslân. Lees verder >>
Eerste kievitsei van Vogelwacht Sneek gevonden door Wibo Twijnstra op 14 maart 2020 Lees verder >>
Vogelwacht Sneek helpt bij eikenprocessierupsbestrijding Lees verder >>
Inspiratiemiddag-over-boerenlandvogels op 20 februari 2020 Lees verder >>
Benefietwedstrijd voor de weidevogel op 1 februari (korting voor vogelwachters) Lees verder >>
BFVW-registratiesysteem onbeschikbaar van 19 november tot en met 10 december Lees verder >>
Friese Vrijwilligersdag Natuur op zaterdag 7 september 2019 Lees verder >>
Stem op het project “Grutsk op ús Greidefûgels” en maak kans op een Ipad. Lees verder >>
Vogelwacht Sneek is bezig om de greppels in weilanden vol te laten lopen met water. Lees verder >>
Broedzorger(s) Algemene Begraafplaats Sneek gezocht Lees verder >>
Riet verwijderen oeverzwaluwwand de Geeuw Lees verder >>
Nieuwsbrief BFVW – december 2018 Lees verder >>
Petitie tegen jacht op weidevogels Lees verder >> 
Jaar van de Huiszwaluw Lees verder >>
Resultaten broedzorg 2017 bijgewerkt  Lees verder >>
Nazorgresultaten 2017 bijgewerkt  Lees verder >>
Renovatie ganzenverblijf Olijfberchleane Lees verder >>
Nieuw fotoalbum Ringen diverse vogelsoorten. Bekijken >>
Nestkastenproject Zuidersportpark – ONS  Lees verder >>
Vogelwacht metselt neststenen in Noorderhoek lees verder >>
Zaterdag 5 september 1e jeugdvogelwacht dag bij het Rasterhoffpark te Sneek. Lees verder >>
Met de Johannes Post school uit vogelen lees verder >>
Resultaten broedparen van de Scholekster in Sneek  lees verder >>

 

 

Nieuwsarchief

 

 

Uitreiking Tinnen Ljip 2014

Op 31 maart j.l. is weer de jaarlijkse nazorgvergadering gehouden.
Op deze vergadering waren 22 nazorgers aanwezig, waaronder 4 nieuwe nazorgers
en ons erelid Ype van der Werf
Naast de gebruikelijke nazorgpapieren werd ook de Tinnen Ljip uitgereikt.
Dit is de prijs, die de vinder van het 1e kievitsei van de Vogelwacht Sneek in ontvangst mag nemen.
Dit jaar werd het 1e kievitsei gevonden door  Anton Bakker op 12 maart j.l.
Uit handen van onze nazorg coördinator mocht hij de Tinnen Ljip in ontvangst nemen.

 Anton Bakker links, neemt de Tinnen Ljip in ontvangst

Na afloop van de vergadering hebben we nog een prachtige film gezien over het onstaan van de Makkumer – en Workumer waard met al hum flora en fauna.
Het film materiaal was afkomstig van Jappie Boersma en Marco Veldhuizen had hier een mooie film van ruim drie kwartier van gemaakt.

 

Afscheidt Ype van der Werf als bestuurslid

Na jarenlang trouwe dienst,heeft Ype van der Werf,om gezondheidsredenen, het besluit moeten nemen om te stoppen als bestuurslid van de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.

Op de ledenvergadering van maandag 24 februari j.l. is Ype met algemene instemming van de aanwezige leden benoemd tot erelid van de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.
Door voorzitter Klaas Haringa kreeg Ype de zilveren ljip opgespeld.
Ook werd zijn vrouw Tonny in de bloemen gezet, zij heeft Ype menig uurtje moeten missen vanwege zijn werk bij de vogelwacht.

Ype heeft nu geen bestuurstaken meer, dit betekend echter niet dat hij niets meer gaat doen voor de vogelwacht.
Er zijn nog diverse projecten waarbij  Ype nog nauw betrokken is.

 

 

 

Vogelwacht heeft in enkele vijvers in Sneek eenden korven geplaatst.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2011 de Stadsvogelprijs gewonnen met het project ‘Stadsvogels in Sneek’. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels.
Het project ‘Stadsvogels in Sneek’ deed samen met andere 14 projecten mee aan de Stadsvogelprijs 2011 van Vogelbescherming Nederland. De prijs, die voor de vierde keer is uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject.

Alle vogelwachten in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de mogelijkheid gekregen om plannen in te dienen voor een nieuw vogelproject.
Vogelwacht Sneek had onder meer een plan ingediend om in een aantal vijvers in Sneek eenden korven te plaatsen met een uitklim mogelijkheid voor de jonge kuikens.
Dit plan is goedgekeurd door de gemeente Súdwest-Fryslân en de Vogelbescherming. De vogelwacht heeft een bedrag gekregen uit de stadsvogelprijs en heeft hiervoor 14 eenden korven en bevestigingsmateriaal gekocht.
Praktijkschool de Diken heeft aan 7 palen een tableau gemaakt waarop de eenden korven kunnen worden bevestigd.

Vrijdag 15 zijn er eenden korven geplaatst in een vijver aan de Strikel, bij de Katholieke begraafplaats, nabij de Tsjomme Wiardaleane, aan de Mr P.J. Oudstraat en bij de Ielanen.
Zaterdag 16 maart zijn onder grote belangstelling de laatste eenden korven geplaatst bij de Ielanen.
De actie van de Vogelwacht viel mooi samen met de Dag van de Zorg, waarbij mensen kennis kunnen maken de zorg die de Ielanen bied aan haar cliënten
De eenden korven bij de Ielanen zijn zo geplaatst, dat de bewoners er goed zicht op hebben.
De vogelwacht heeft ook nog 3 nestkasten ( 2 mussenkasten en 1 spreeuwenkast) aan de Ielanen geschonken met de toezegging dat de vogelwacht deze zal gaan ophangen.

Bekijk het filmpje >> of bekijk de foto’s >>

 

Uitpluizen braakballen van de uil.

Via het email adres van de vogelwacht kwam van Natascha van der Grijp, lerares aan de Thomas van Aquinoschool, de volgende vraag binnen:

Voor het uilenproject op school ben ik op zoek naar uilenballen.Weet iemand van jullie waar ik deze kan vinden?

Deze vraag is doorgespeeld naar Ype van der Werf, bestuurslid van onze wacht.
Ype is ook vrijwilliger bij Mar en Klif, en via deze organisatie kwam hij terecht bij Groendoen.
Via Groendoen kreeg hij de beschikking over een mooie leskist incl braakballen van de uil.
Met deze leskist en braakballen heeft hij aan enkele klassen van de Thomas van Aquinoschool een gastles gegeven over het uitpluizen/ontleden van een braakbal. Hieronder zijn enkele foto’s te zien van de les.

 

 

 

 Nieuwsarchief

Terug naar boven             Volg de Vogelwacht ook op facebook