Overslaan en ga direct naar de inhoud

Broedzorg 2023

Resultaten broedzorg 2023.

Het broedseizoen kwam voor mijn gevoel laat opgang, het voelde nog vrij frisjes aan waardoor de vogels later aan de leg gingen. Hier en daar waren er wel paar vogels begonnen met de nestbouw.

Rasterhoffpark, toezicht Y. v.d. Werf:

Totaal 46 nestkasten. Om diverse redenen zijn er dit jaar geen resultaten bekend. Voor het nieuwe seizoen zal Ype worden bijgestaan door 2 nieuwe vrijwilligers waardoor er dan weer een goede registratie zal zijn.

Algemene begraafplaats, toezicht A. Bakker en H. Koops:

Totaal 25 nestkasten, waarvan 7 bezet waren met Koolmezen, en 2 waren bezet met Pimpelmezen, helaas waren de overige nesten leeg.

ONS, toezicht C. Baanstra en G.J. ten Napel:

Totaal 19 nestkasten, met de volgende resultaten. 5 broedgevallen van Koolmezen die ook alle 5 succesvol waren, 3 broedgevallen van Pimpelmezen, ook allen succesvol, verder waren er nog 2 broedgevallen van Spreeuwen waarvan er maar 1 succesvol was en nog 1 succesvolle broedgeval van een Torenvalk.

Epemastate, toezicht C. Baanstra en M. Baanstra:

Totaal 20 nestkasten, waarvan er 11 bezet waren, 4 Koolmezen, 4 Pimpelmezen, 2 Spreeuwen en 1 Kauw, allen waren succesvol.

IJsbaan, toezicht J. Plantinga:

Totaal 10 nestkasten, waarvan er 6 bewoond waren. In totaal waren daar 18 Koolmezen en 15 Pimpelmezen groot gebracht.

 

 

 

 

 

 

RK kerkhof, toezicht J. Plantinga:

Totaal 20 nestkasten, waarvan er 12 bezet waren. Met als resultaat dat er 42 Koolmezen en 19 Pimpelmezen uitgevlogen zijn, verder heeft er ook nog een Waterhoen met succes gebroed.

Tuincomplex Noorderhoek, toezicht J. Boersma en L. Kooistra:

Hier hangen 15 nestkasten waarvan 1 bak voor Torenvalken. Er was 1 kast met een nest maar geen vervolg, een kast met helaas dode jongen, en er waren er 3 leeg. Verder waren er 9 succesvol met jongen van Koolmezen, Pimpelmezen en Torenvalken waarvan er 4 jongen waren die ook geringd zijn.

Natuurontmoetingstuin naast AZC, toezicht J. Boersma en L. Kooistra:

Hier zijn 8 nestkasten aanwezig waarvan 2 kapot zijn en 2 leeg waren, de rest succesvol die waarschijnlijk bezet waren door Koolmezen.

Zwettehof, toezicht W. Graafsma en H. Poiesz:

Totaal 12 nestkasten, waarvan er 10 bezet waren. Er was 1 kast met een dode mus en 4 nesten  met in totaal 17 eieren.

De Hooppark, toezicht L. Kooistra en J. Boersma:

Totaal 13 nestkasten, 9 nieuw en 4 oud. Van de 9 nieuwe waren er 7 bewoond door Kool en Pimpelmezen, de 4 oude nestkasten waren voor 100 procent bewoond.

Wilhelminapark, toezicht H. Mintjes en A. Twijnstra:

Totaal 22 nestkasten, hiervan waren er 6 leeg, er was 1 nestkast weg. In een nestkast lag een dood vogeltje en in 2 nestkasten lagen in totaal 11 eieren die niet uitgekomen waren.

Locatie Ielânen, toezicht A. Heijnis en P. Heijnis:

In het broedseizoen 2023 hebben we er een rayon bij, namelijk locatie Ielânen. Bij de Ielânen zijn 2 nieuwe vrijwilligsters die indien nodig door mij hulp krijgen. Totaal 8 nestkasten waarvan 5 bezet waren met een totaal van 14 jongen, zowel Kool en Pimpelmezen.

 

 

 

Hout-beton nestkasten:

Afgelopen seizoen hebben we ook weer 15 houten nestkasten vervangen door hout-betonnen nestkasten. De bedoeling is dat we de komende tijd jaarlijks 15 nestkasten gaan vervangen. De broedresultaten voor deze nieuwe nestkasten stemmen ons positief vandaar dat er besloten is door te gaan met vervangen van de houten nestkasten.

Resultaten:

Als je ervan uitgaat van 4 tot 5 jongen per nestkast dan zouden er in totaal ongeveer 1000 jongen per broedseizoen groot gebracht kunnen worden. In het broedseizoen 2023 zijn er in totaal ongeveer 400 jongen groot gebracht, Rasterhoffpark niet meegerekend. Ik hoop dat het broedseizoen 2024 beter gaat worden.

Bedankt:

Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. In het afgelopen broedseizoen zijn er ook aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen, te weten Peter Reijenga, Anja Twijnstra, Anneke Heijnis en Petra Heijnis. Hartelijk welkom bij de vogelbeschermingswacht Sneek e.o.

 

Met vriendelijke groet Bauke Tijmstra.

 

Bijzondere foto delen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, mooie vogelfoto’s gemaakt en wilt u deze op onze site plaatsen? Mail dan naar vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.