Overslaan en ga direct naar de inhoud

'het aanvalsplan Grutto'

Op 9 april geeft Pieter Winsemius in de Martinikerk in Sneek een lezing over het Aanvalsplan Grutto. De weidevogel – grutto, kievit, wulp, tureluur - staat onder grote druk. In de laatste veertig jaar is het aantal broedparen meer dan gehalveerd en ondanks vele aanzetten is het vooralsnog niet gelukt het tij te keren. Zeker in Fryslân is de schade groot.

Met grote aaneengesloten gebieden, een hoog waterpeil, agrarisch beheer met veel kruidenrijk grasland en actief faunabeheer wordt gewerkt aan verbetering. Melkveehouders die bereid zijn hun bedrijfsvoering aan toepassen worden gecompenseerd. Toch blijft de praktijk achter bij de theorie.

Het Aanvalsplan Grutto, dat mede op initiatief van It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland tot stand kwam, probeert de touwen aan te trekken. De grutto is onze nationale vogel. Ruim tachtig procent van de wereldpopulatie broedt in ons land. Als het fout gaat, hebben wij dat op ons geweten.

Vaak wordt gepraat over de tegenstelling tussen natuur en landbouw. Voor de grutto is het echter van groot belang dat levende landbouw en een levende natuur samengaan.

Denk en doe mee: dat is wat Pieter Winsemius van u vraagt. Opdat ook volgende generaties kunnen genieten van de weidevogels. Het is geen luxe maar noodzaak, zeker in Fryslân.

Aanvullende informatie:

Hierbij aanvullende informatie over de lezing op 9 april: 

Het betreffende interview wordt tijdens de lezing gehouden.

Wij zijn al enige jaren bezig met een internationale documentaire film over het typisch Nederlands fenomeen weidevogel (in historisch perspectief). In de documentaire wordt gekeken vanuit de weidevogel (grutto) zelf in een biotoop dat het meest leek op het natte hooiland/natuurlijk biotoop voor de verkaveling.
Vooraf heeft er een zeer intensieve research plaatsgevonden (vind plaats) in vele publicaties, documenten, rapporten en verslagen. De ecologie en biotoop(verandering) stonden hierbij centraal.
Het basisteam dat deze docu maakt bestaat uit Jasper Doest (o.a. biololoog, staf fotograaf National Geographic Internationaal, Winnaar World Press Photo) Waldemar Torenstra (acteur en presentator) en Danny Ellinger (o. a. mede-auteur standaardwerk Atlas Nederlandse Weidevogels/documentaire maker eerdere weidevogelfilms, 25 jaar redactielid Vogels geweest).
 
De documentaire vangt aan met de ontstaansgeschiedenis van Nederland, de ontwikkeling van het landschap gevolgd door de landbouw-evolutie welke grote invloed dat had op flora en fauna.

Vanuit de ogen van de grutto wordt de gehele cyclus van zijn broedecologie in een weidevogelgemeenschap gevolgd. Dit deel is reeds op bijzondere wijze gefilmd (5 jaar lang is een paar grutto’d gevolgd) en geeft een kijk in het intieme leven van Grutto/Kievit/Tureluur/Scholekster/(in mindere mate wulp) en de overige medebewoners. Cliffhanger is of de weidevogel gemeenschap nog een kans maakt.
Het verhaal wordt met betrokkenen bij het behoud en beheer van de weidevogel verder uitgediept.
Wetenschap, TBO’s, Overheid, Natuurbescherming, Pers, Agrarische wereld etc. komen aan het woord.
De kijker mag hierna zelf een beeldvormen over hoe wij met de open ruimtes omgaan

Vanuit de wetenschap hebben wij inmiddels Prof. Dr. Theunis Piersma geïnterviewd.
In het kader van uw rol als aanjager van het aanvalsplan grutto zouden wij ook graag uw visie in beeld brengen.
Zou het mogelijk zijn om uw voordracht in Sneek 9 april a.s. op te nemen en een interview te plannen?
Uiteraard als u hier aan wil meewerken.
Het interview zal afgenomen worden door Waldemar Torenstra en Danny Ellinger.

Als gezegd wordt het verhaal vanuit de ogen van de grutto verteld.
Hij wijkt in die zin dan ook sterk af van hetgeen reeds eerder is gemaakt.

Sowieso zullen wij (ik) de voordracht in Sneek bezoeken en verneem in ieder geval graag of ik hier geluids en beeldopnames mag maken.

Bijzondere foto delen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, mooie vogelfoto’s gemaakt en wilt u deze op onze site plaatsen? Mail dan naar vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.