Overslaan en ga direct naar de inhoud

Informatie Freonen fan de Greide

Freonen fan de greide
Zingende Skriezen, buitelende Ljippen en kleurrijke greiden, oftewel het ultieme voorjaarsgevoel. Helaas ook rondom Sneek een steeds zeldzamer te aanschouwen tafereel. Binnen onze wacht zijn er nog een paar gebieden over waar de weidevogels zich thuis voelen. Om dit ultieme voorjaarsgevoel te behouden is het van belang dat er gericht weidevogelbeheer wordt ingezet binnen onze wacht.


Vier jaar geleden zijn wij dan ook de weg van weidevogelbeheer ingeslagen. De eerste zogeheten plasdraspompen werden aangeschaft. Hiermee kunnen stukken land onder water worden gezet waardoor volwassen vogels in de vochtige grond kunnen peuren naar voedsel en greidefûgel pykjes zich kunnen voeden met aanwezig mugjes. In het steeds droger wordende klimaat voorziet het de vogels ook van water. Inmiddels zijn er elf pompen aangeschaft waarmee meerdere percelen rondom Sneek worden voorzien van water (plasdras). Plasdras is namelijk een belangrijk component in het weidevogelbeheer.


Om een duurzaam weidevogelgebied in te richten zijn er alleen wel meer componenten nodig. Aangepast maaibeheer en kruidenrijk grasland zijn hierin minstens zo belangrijk. De huidige vegetatie is voor de pykjes vaak lastig doorwaadbaar en bevat onvoldoende insecten om groot te worden. Daarbij is het van belang dat er genoeg dekking overblijft om te schuilen tegen aanwezige predatoren. Aangepast maaibeheer is nodig om de overlevingskans van jonge weidevogels te vergroten.


Het bleek een bijna onmogelijke uitdaging te zijn om een ideaal weidevogelbiotoop te realiseren zonder financiële middelen. Het uitvoeren van weidevogelbeheer gaat namelijk ten koste van de opbrengst van een melkveehouder. Het was voor ons dan al snel duidelijk dat we structureel financiële middelen nodig hebben, om weidevogelbeheer te realiseren. Daarnaast brengt het draaiende houden van onze pompen kosten met zich mee.


Dit alles heeft geleid tot de start van ons project ‘Freonen fan de greide’. Met dit project willen wij sponsoren aan ons binden die achter onze doelstelling staan: de weidevogelpopulatie binnen onze wacht stabiel te houden, waar kan te vergroten en op een manier waar ook de algehele biodiversiteit van profiteert. Een flinke uitdaging gezien de dalende trend als het gaat om weidevogels in Nederland. Een voordeel van weidevogelbeheer is dat ook andere soorten profiteren van deze maatregelen. Zo profiteren steltlopers van de aanwezige plas drassen, veelal vogels die tijdens de voorjaarstrek ons land aandoen om op te vetten. Kruidenrijk grasland wordt weer dankbaar in gebruik genomen door allerlei insecten, vlinders en alles wat leeft in de bodem, oftewel een win-win situatie.


Inmiddels hebben de eerste zeven freonen zich aan ons project verbonden en krijgen wij meerdere donaties binnen. Wij zijn zeer verheugd met de steun van deze sponsoren! Het komende voorjaar willen wij onze sponsoren mee het veld in nemen om ze te laten zien hoe het budget wordt besteed en hoe mooi de natuur rondom Sneek is. Op het moment van schrijven worden er volop gesprekken met “onze” boeren gevoerd, met als doel te inventariseren hoe en waar dit budget de komende jaren besteed gaat worden. Hiermee kunnen wij de weidevogelstand en de biodiversiteit een positieve stimulans geven!

Bijzondere foto delen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, mooie vogelfoto’s gemaakt en wilt u deze op onze site plaatsen? Mail dan naar vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.