Overslaan en ga direct naar de inhoud

Flyer Freonen fan de Greide

FREONEN FAN DE GREIDE

Bent u ondernemer in Sneek e.o. en staat duurzaam ondernemen bij u hoog in het vaandel? Dan zijn de Sneeker greides op zoek naar u!

 Ons project

Twee jaar geleden is vogelbeschermingswacht Sneek e.o. het project gestart om de dalende weidevogelpopulatie een halt toe te roepen. Er is een start gemaakt met agrarisch natuurbeheer door het faciliteren van plasdraspompen. Met het creëren van vochtige plekken is het voor volwassen vogels mogelijk om met de snavel diep in de grond op zoek te gaan naar voedsel en kuikens worden voorzien van voldoende vocht tijdens droge tijden. Tot nu toe hebben wij met negen pompen in totaal 1 hectare aan plasdras aangelegd.

 Resultaten

Het aanbieden van vochtige stukken greides was een mooi begin, maar voor weidevogel pykjes is het opgroeien in een kruidenrijk grasland, zoals we dat kennen uit het verleden, essentieel om voldoende voedsel te vinden. Uit onze vogeltellingen blijkt dan ook dat in gebieden waar plasdras en kruidenrijk grasland aanwezig is we een verdubbeling zien van het aantal weidevogels en een significante toename in de biodiversiteit. Kruidenrijk grasland trekt namelijk vele insecten aan en heeft daarmee ook een belangrijke functie in het behoud van de biodiversiteit. Kwetsbare vlinder- en bijensoorten profiteren van deze maatregel. Daarenboven heeft (kruidenrijk)grasland een hoog waterbergend vermogen en zelfs een groot potentieel om koolstof in de bodem op te slaan.

 Ons doel

Ons doel is om rondom Sneek één of meerdere gebieden in te richten met agrarische natuurbeheer waarbij de populatie weidevogels binnen onze wacht stabiel blijft of enigszins kan groeien. Gebieden waar ook de biodiversiteit optimaal kan profiteren. Gelukkig zijn er steeds meer boeren die doormiddel van agrarisch natuurbeheer wat extra’s willen doen voor de natuur en de weidevogels in het specifiek. Maar zij kunnen dit niet alleen! Met uw hulp kunnen we een geschikt weidevogel biotoop creëren bestaand uit:

- Vochtige graslanden.

- Kruidenrijke graslanden.

- Beweide graslanden.

 Met uw vaste jaarlijkse bijdrage kunnen we investeren in de lange termijn. Hoe mooi zou het zijn als de greides rondom Sneek weer veranderen in bloemenrijke graslanden met zingende Skriezen, buitelende Ljippen en zoemende bijen waar ook de nieuwe generatie Sneekers in de toekomst van mogen profiteren!

Hieronder staat aangegeven welke mogelijkheden er zijn om dit project te ondersteunen: 

“Sulveren sponsor” 250 euro per jaar

“Gouden sponsor” 500 euro per jaar

1. Uw bedrijf wordt vermeld op onze website www.vogelwachtsneek.nl onder de noemer “freonen fan de greide”.

2. U ontvang het verenigingsblad Uit Vogelen met daarin vermeld de bedrijfsnaam inclusief logo.

3. Jaarlijks worden u op de hoogte gehouden van alle voortgangen.

4.  Twee deelnemers van uw bedrijf mogen tegen een kleine vergoeding aansluiten bij een (weide)vogel excursie georganiseerd door vogelwachtbeschermingswacht Sneek e.o.

 

 

 

 

1. Uw bedrijf wordt vermeld op onze website www.vogelwachtsneek.nl onder de noemer “freonen fan de greide”.

2. U ontvang het verenigingsblad Uit Vogelen met daarin vermeld de bedrijfsnaam inclusief logo.

3. Jaarlijks worden u op de hoogte gehouden van alle voortgangen.

4. Twee deelnemers van uw bedrijf mogen jaarlijks aansluiten bij een (weide)vogel excursie georganiseerd door vogelwachtbeschermingswacht Sneek e.o.

5. Uw bedrijf ontvangt een certificaat “freon fan de greide” in de vorm van een uniek bord.

 

Bijzondere foto delen

Heeft u een bijzondere waarneming gedaan, mooie vogelfoto’s gemaakt en wilt u deze op onze site plaatsen? Mail dan naar vogelbeschermingswachtsneek@ziggo.nl

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.