Overslaan en ga direct naar de inhoud

Geschiedenis van de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.

Eind 19de eeuw komt er belangstelling voor natuurbescherming.

Er werden allerlei natuurbeschermingsverenigingen opgericht.

O.a. richten 5 adellijke dames in 1899 de Nederlandsche Vereniging tot Bescherming van Vogels op. Dit om te protesteren tegen het dragenĀ  van sternveren of een gestopte volledige vogel op dameshoeden.

In het begin van de 20ste eeuw gaat het redelijk met het landschap. Ook toen waren er waarschuwingen over de veranderende en verschralende natuur.

Op een foto in Fryske Groun staat bijgaande foto van een groep Sneeker eierzoekers,