Overslaan en ga direct naar de inhoud

Agenda voorjaarsvergadering 2023

NAZORG –EN JAARVERGADERING

VOGELWACHTBESCHERMIMGSWACHT  SNEEK E.O.

Uitnodiging voor de vergaderingen op
Dinsdag 21 maart
Nazorgvergadering van 19:00 tot 19.45 uur

Jaarvergadering aanvang om 20:00

Dorphuis It Nije Formidden

Doarpshûsleane 1 

8633 JA Ysbrechtum

Koek en koffie staat voor u klaar

Agenda 20.00 uur

1  Opening/mededelingen

2  Ingekomen stukken

3  Notulen jaarvergadering 2022

4  Jaarverslag 2022

5  Financieel verslag 2022

6  Kascommissie

7  Commissie nazorg

8  Commissie broedzorg

9  Bestuursverkiezing:

  • Aftredend secretaris Myrna Kat
  • - voorstel algemeen bestuurslid:
      Jelmer Luyckx en Peter Groothoff
    Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden t/m dinsdag 14 maart bij het bestuur.

10  Rondvraag

11 Sluiting

Na afloop van de vergadering zal er een presentatie / film worden gehouden, indien beschikbaar

Notulen jaarvergadering 

 Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Tweeduizendéénentwintig begon koud. Sloten, vaarten en plassen vroren dicht. De ijspret kon beginnen. Al snel kregen we als vogelwacht vragen of we de watervogels ook gingen voeren. Natuurlijk hebben we de watervogels gevoerd.

2021 was ook een jaar zonder koekactie, zonder nazorg of jaarvergadering, zonder excursie, zonder jubileumviering 75 jaar vogelwacht Sneek. Wat klinkt dat triest. Het was ook triest.
Maar er waren ook lichtpuntjes. We mochten wel het veld in, om naar het eerste ei van Fryslân, eerste ei van de gemeente Sûdwest Fryslân en het eerste ei van de Vogelwacht Sneek e.o. te gaan zoeken..
En al die eerste eieren werden gevonden. Van onze wacht was de vinder Thomas de Jong, onze nazorg coördinator. De vindplaats was het maisveld achter het kaatsveld van Goënga Na het vinden van dat eerste ei konden we fijn los met de nazorg.
Het was geen stralend mooi jaar qua weer, maar de broedresultaten waren eindelijk weer eens beter.

Als bestuur proberen we de weidevogels ook te helpen.
Met onze fondsenwerf actie in 2020, naar aanleiding van 75 jaar Vogelwacht Sneek e.o., zijn we in de gelegenheid geweest om 7 kleine en een grote pomp aan te schaffen. Het leidde ook tot enthousiasme bij sommige boeren. Die er zelf een hebben aangeschaft. We hopen dat we door deze vochtige hulp meer voltooide broedgevallen zullen krijgen.
Er zijn afgelopen jaar hier en daar al goede resultaten geboekt dankzij de inzet van de pompen. Helaas leverden niet alle pompen een positieve bijdragen. Enkele zullen volgend jaar op een andere plek worden ingezet. Maar er blijven er ook staan, ondanks het matige gebruik door de vogels. De vogels moeten ook de gelegenheid krijgen te wennen aan plekken waar altijd voldoende vochtige grond/greppels zijn.

Naast pompen plaatsen wordt er ook geprobeerd om predatie te verkleinen door overleg met naburige vogelwachten en overleg met een jager.
De techniek staat niet stil, dus ook een weiland afzoeken op weidevogel nesten, met een drone met camera is op afspraak mogelijk. En bij het maaien zijn er proeven gedaan met een wildredder.
Bij één zo'n proef kwam Ype een jong reekalf tegen, waarvan hij een prachtige foto maakte. Daarmee won hij tot zijn verbazing de prijs van 2021 voor de omslagfoto van de HSN site.

Naast de zorg voor weidevogels is er natuurlijk ook de zorg voor de zwaluwwanden en nestkasten. In 2021 hebben we als proef een aantal kapotte nestkasten vervangen voor nestkasten vervaardigd uit beton met houtvezel. De broedresultaten in deze kasten waren erg goed.
Ook in 2022 gaan we een aantal kapotte kasten door deze betonkasten vervangen.

Ook op een ander vlak houden we ons ook bezig met goede omstandigheden voor vogels. De gemeente Sûdwest Fryslân heeft een visie ontwikkeld voor upgrading van het Pottengebied. Jelmer Luyckx heeft namens de Vogelwacht een bezwaarschrift ingediend en ingesproken bij de raadsvergadering. Want de vogelbescherming komt bij uitvoering van het plan in het gedrang.

De secretaris.

25 maart 2022
Nazorg / Jaarvergadering 2022

Nazorgvergadering van 19.00 tot 19.45 uur
(inloop vanaf 18.45 uur)

Jaarvergadering aanvang om 20:00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

Dorpshuis It Nije Foarmidden
Doarphûsleane 15
8633 JA Ysbrechtum

Omdat er geen zware Covid beperkingen meer zijn is iedereen welkom. We hopen u na zo lange tijd weer te zien. De koek en koffie staat voor u klaar.

75 jarig bestaan Vogelwacht Sneek e.o.

We hadden als jubileumcommissie grootse plannen voor een natuurmiddag op 21 mei 2022 in Ysbrechtum. Maar we wilden te veel organiseren in een hele korte tijd. Dat kregen we niet voor elkaar.

Daarnaast realiseerden we ons op een feestje voor de leden moeten de leden die al het hele jaar aan het werk zijn voor de vogelwacht niet weer aantreden. Het is dan een feestje door de leden voor de Sneekers.

Met dit dilemma diende zich ook een oplossing aan, een muziektheater- voorstelling aan het Oudemirdumerklif.
Ons besluit was toen snel genomen. We gaan naar “Het verdriet van de Zuiderzee”, met een bus en hebben na afloop van de voorstelling een gezellige nazit.

Alle leden hebben eind april een brief gekregen, met een uitnodiging om zich aan te melden voor dit uitje. Lees je dit nu als lid en heb je je vergeten op te geven, dan kan dat nog tot uiterlijk 25 mei.
We gaan een leuke avond tegemoet op 2 september.

2 september 2022  Voorstelling: 't verdriet van de Zuiderzee"

In 2021 bestond onze wacht 75 jaar maar door de Corona was het niet mogelijk dit te vieren. Maar we willen dit bijzondere feit toch met onze leden vieren. Met een ledenuitje naar het unieke openlucht theaterstuk 't verdriet van de Zuiderzee aan het Oudemirdumer klif op vrijdag 2 september a.s.. Helaas is opgave hiervoor niet meer mogelijk. 

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek e.o. 2021

Vanochtend op 14 maart 2021 is in Goënga op het maïsveld achter het kaatsveld het eerste ljipaai van Vogelwacht Sneek e.o. gevonden door Thomas de Jong.

Vanaf nu gaan we beginnen met de nazorg. Iedereen een fijne nazorgtijd.

Eerste kievitsei van de vogelwacht Sneek 2020

Op 14 maart 2020 is het eerste kievitsei van de Vogelwacht Sneek gevonden door Wibo Twijnstra (foto links).

Op 18 maart 2020 heeft Thomas Spijker de Tinnenljip overhandigt aan Wibo Twijnstra (foto rechts).

Sluit je aan bij Vogelwacht Sneek

Ben jij een natuurliefhebber en wil je graag helpen met de bescherming van vogels?
Word dan lid van de leukste vogelclub van het noorden.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.